PDE zgjedh antarët e Kryesisë Qendrore!


Partia Demokratike Evropiane mbajti mbledhjen e rradhës të Kuvendit Qendror ku bëri përzgjedhjen e antarëve të Kryesisë Qendror dhe organeve tjera udhëheqëse të partisë.

Nënkryetarë të partisë u zgjodhën Bastri Bajrami dhe Fatri Saliu ndërsa Sekretar i përgjithshëm u zgjodh Altrim Mamuti.

Poashtu në të njejtën mbledhje u zgjodhën edhe dr.Ylber Sejfedini sekretar për çështje organizative dhe Liridon Useini në pozicionin e sekretarit për mardhënie me publikun i cili njëkohësisht është zëdhënës i partisë.